Bilietų pirkimo ir naudojimo tvarka

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS E. BILIETŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 


I.  Bendra informacija

1. Trakų istorijos muziejaus (toliau – Muziejus) e. bilietų įsigijimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato Muziejaus bilietų įsigijimo ir naudojimo sąlygas, Muziejaus lankytojui įsigyjant bilietus interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/ Šioje interneto svetainėje galima įsigyti bilietus į Muziejaus ekspozicinius padalinius: Trakų Salos pilies ekspozicija (Karaimų g. 43 C, Trakai), Seraja Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicija (Karaimų g. 22, Trakai), Sakralinio meno ekspozicija buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje (Kęstučio g. 4, Trakai), Medininkų pilies ekspozicija (Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r.),  taip pat į šiuose padaliniuose organizuojamus renginius. 
2. Šios Taisyklės yra neatskiriama Muziejaus lankytojo (toliau – Lankytojas) įsigyjamo bilieto dalis, nustatanti Lankytojo ir Muziejaus sutartinius įsipareigojimus.
3. Prieš įsigydamas bilietą, Lankytojas privalo būti susipažinęs su Taisyklėmis ir E. bilietų duomenų privatumo politika, kurios yra viešai skelbiamos interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/,  kurios Lankytojui buvo pateiktos susipažinti prieš jam įsigyjant bilietą. 

 

II.   Bilietų įsigijimo https://bilietai.trakaimuziejus.lt/ taisyklės

4.  Lankytojas, pirkdamas bilietą https://bilietai.trakaimuziejus.lt/, privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą datą, lankytojų kategorijas, bilietų skaičių, taip pat tinkamai nurodė kitą prašomą informaciją. Muziejus neatsako už bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau Lankytojo pateiktą neteisingą, netikslią informaciją ir dėl to atsiradusias pasekmes, pavyzdžiui, negautą bilietą dėl neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso.

5. Perkant bilietus sistemoje ikimokyklinio amžiaus vaikų pažymėti nereikia. Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra įleidžiami nemokamai, bilietų prekybos vietose pateikus vaiko amžių patvirtinantį dokumentą.

6. Pasirinkęs bilietus, Lankytojas privalo suvesti duomenis, kurių reikalauja sistema (vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, valstybę), patikrinti krepšelio informaciją ir įsitikinęs, kad ji teisinga, atidžiai susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis. Jeigu Lankytojas nesutinka su Taisyklėmis, jis negali įsigyti bilietų internetu.

7. Pasirinkus nustatymą „Reikalinga sąskaita faktūra“, pagal pateiktus asmens ar įmonės duomenis bus sugeneruota elektroninė sąskaita - faktūra. Ji bus atsiųsta Lankytojo nurodytu el. paštu kartu su e. bilietais.

8. Mokėjimas vykdomas mokėjimo sistemoje www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kredito kortelių.
9. Gavus www.paysera.lt atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, Lankytojui išsiunčiami e-bilietai jo nurodytu el. paštu.

 

 

 

 


III. Bilietų naudojimo taisyklės

10. Lankytojai į Muziejų arba į renginį Muziejuje, į kurį patenkama įsigijus bilietą, įleidžiami tik pateikę galiojantį bilietą įsigytą Muziejaus kasoje arba interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/.
11. Įsigijęs e. bilietą ir atvykęs į Muziejų, Lankytojas kasos darbuotojams turi pateikti atspausdintą               e. bilietą arba e. bilieto brūkšninį kodą savo mobiliajame įrenginyje. Lankytojas pats atsakingas už mobilųjį internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam brūkšniniam kodui atversti.
12. Bilietas galioja tik jame nurodytam apsilankymo tikslui ar renginiui konkrečiu laiku. Lankytojas, išėjęs iš zonos, kuriai taikomas Muziejaus bilietas, antrą kartą su tuo pačiu bilietu nėra įleidžiamas.
13. Jeigu bilietas įsigytas su nuolaida, kasos darbuotojams Lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą arba kitą teisę į nuolaidą liudijantį dokumentą. Jeigu Lankytojas tokio dokumento pateikti negali, jis privalo sumokėti kainos skirtumą Muziejaus kasoje tarp standartinės bilieto kainos ir bilieto su nuolaida kainos.

14. Bilietas nuskaitomas ir žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui. Kontrolės aparatai rodo pirmo skenavimo datą ir laiką. Jeigu bilietas pateikiamas skenuoti antrą kartą, tokiu atveju Lankytojas nebus įleidžiamas.

15. Lankytojas privalo išsaugoti bilietą ir kvitą (perkant kasoje) iki apsilankymo Muziejuje ar renginio pabaigos.

16. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami, išskyrus atvejus, jei apsilankymas buvo negalimas ar renginys neįvyko dėl Muziejaus kaltės.

17. Jei apsilankymas Muziejuje nebuvo galimas arba renginys neįvyko dėl Muziejaus kaltės:
17.1 kasoje įsigytus bilietus galima grąžinti tik toje kasoje, kurioje jie buvo pirkti. Norint atsiimti sumokėtus pinigus, kasoje būtina pateikti įsigytus bilietus ir pirkimo kvitą;
17.2 interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/.įsigytus bilietus galima grąžinti atsiuntus prašymą ir e. bilietą elektroniniu paštu info@trakaimuziejus.lt. 

18. Tam, kad teiktų bilietų platinimo internetu paslaugas, Muziejui būtina tvarkyti Lankytojo asmens duomenis. Muziejus renka, tvarko ir saugo visus Lankytojo asmens duomenis, vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių lankytojų teises nuostatomis ir neperduoda jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtų įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina Muziejaus paslaugoms teikti, arba jei Lankytojas aiškiai sutiktų, kad jo asmens duomenys būtų perduodami.

 

IV. Muziejaus lankytojo informavimas ir asmens duomenų naudojimas
19.     Susipažindami su šiomis Taisyklėmis lankytojai yra informuojami, kad jų pateikti asmens duomenys bus naudojami vykdant bilietų įsigijimą (sutartinių šalių santykių įgyvendinimui). 
20. Šių Taisyklių neatskiriama dalis yra Muziejaus patvirtinta privatumo politika.
21.      Lankytojui, perkančiam bilietą, gali būti pasiūlyta sutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami jo tolimesniam informavimui arba tiesioginei rinkodarai. 

 

V. Kitos nuostatos

21. Muziejus turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti arba nutraukti bilietų platinimą interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/

22. Muziejus turi teisę pakeisti arba papildyti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir paskelbimo interneto svetainėje https://bilietai.trakaimuziejus.lt/ dienos. 

23. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

24. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Sklandžiam svetainės veikimui ir statistiniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.